EIC

Info

Fitness-center og svømmehal lukket indtil videre, pga Corona-situationen.
Ifølge seneste udmeldinger fra myndighederne, får vi lov til at åbne disse områder igen, i begyndelsen af august måned.

Jævnfør regeringens udmeldinger d. 11/3, 23/3, 6/4 og senest d. 7/5 vedr. coronavirus-situationen, må EIC, lige som alle andre indendørs idrætsanlæg, holde lukket. I hvert tilfælde hvad angår svømmehallen samt træning indendørs i fitnesscenteret. Begge disse områder får angiveligt først lov til at åbne, i starten af august måned.
Mødelokaler og café må tages i anvendelse fra d. 18/5. Begge dele dog kun efter forudgående aftale, og naturligvis med respekt for de til enhver tid gældende afstands- og antalskrav, samt med brug af vand og sæbe eller sprit til hænderne. 
Fra d. 8/6 åbnes for visse former for indendørs træning. Lige nu ved vi ikke hvad, men når det offentliggøres, kommer det også til at stå her.
Evt. spørgsmål omkring klubtræning (fodbold, håndbold, svømning, ……..), bedes rettet til den pågældende forening. Se kontaktinformationer på www.egif.dk
Vedr. EIC fitness:
Alle medlemskaber blev automatisk sat i bero fra og med d. 13/3, til og med d. 31/3.
Da du som medlem allerede havde betalt for marts måned, blev bero-perioden modregnet regningen for april.
Fra og med d. 1. april har vi ikke automatisk sat alle medlemskaber i bero. Det skyldes, at vi første gang fik rigtig mange søde tilkendegivelser fra medlemmer, der IKKE ønskede dette bero, fordi de gerne ville støtte Centeret. Det er ingen hemmelighed, at et lukket fitnesscenteret kan blive en stor økonomisk belastning for os, og vi siger mange tak til de der afstår fra at sætte medlemskabet på pause i lukkeperioden. Det skal dog understreges, at det naturligvis er helt OK at ønske medlemskabet på pause, så længe man ikke har mulighed for at bruge det. Vi ved godt, at det ikke kun er os der rammes økonomisk i denne ulykkelige situation, men at mange også gør det på privatøkonomien.
Det vil altså sige, at de der ønsker deres medlemskab sat i bero, skal skrive dette til os! Det har været gældende siden d. 1/4, hvilket har stået her på hjemmesiden, på vores Facebookside, og er blevet skrevet ud pr. mail til alle medlemmer, hver gang der er kommet en ny lukkeperiode.
Hvis man ønsker pause fra d. 1/7, skal man skrive det til os, SENEST den 17. juni.
Man skriver til os pr. mail til mail@eic.dk eller pr. sms til 2496 5589. Husk at skrive navn samt adresse eller medlemsnummer = brugernavn.
BEMÆRK: De der før d. 18/5 har meddelt os, at de ønsker medlemskabet i bero mens vi må holde lukket, har fået forlænget deres beroperiode til og med den 9. august. Hvis Centeret åbner før denne dato, kan man bare bare komme og logge sig ind gennem adgangsmøllen med sit armbånd. Dermed afbrydes pausen automatisk.
Indtil vi må åbne for fitnesscenteret, tilbyder vi udendørs træning for alle med et aktivt medlemskab, uanset hvilket medlemskab man har. Men husk at man skal tilmelde sig holdene inde på vores bookingportal. 
Husk stadig at passe på hinanden. Og god sommer, trods alt!
Med venlig hilsen – EIC