EIC

Medlemskab

Dagspas til fitness = 50,-

Dagspas til fitness + holdtræning = 50,-

Opret dig som bruger online - så sparer du indmeldingsgebyret

Generel info

Udmelding:
Udmelding kan gøres på tre måder: 1) Ved at gøre det selv, når man er logget ind på sin egen brugerprofil. Følg her anvisningerne. 2) Ved at skrive det til os på  mail. 3) Ved personlig henvendelse i receptionens åbningstid:

Mandag-fredag: 07.00-22.00.

Lørdag-søndag: 07.00-18.00

Opsigelsesvarsel er løbende måned + en måned

Skift af medlemskab:
Ved skift af medlemskab skal dette ske via mail, eller ved personlig henvendelse i receptionens åbningstid:

Mandag-fredag: 07.00-22.00.

Lørdag-søndag: 07.00-18.00

Ved skift af medlemskab er overgangsperioden løbende måned + en måned

Afbud til holdtræning:
Er du som medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Afmelding skal ske via bookingsystemet

Afmelding pr. tlf., mail eller andet kan ikke lade sig gøre.

Såfremt et medlem:
a) Ikke melder afbud senest 2 timer før holdstart, opkræves medlemmet et
gebyr efter gældende takst. Dette gælder også hvis medlemmet er rykket op
på holdet fra venteliste, og deltagelse er bekræftet af EIC.
b) Melder afbud til et hold mindre end to timer før holdstart, opkræves
medlemmet et gebyr efter gældende takst.
Eventuelle beløb eller klip brugt ved tilmelding til holdet, refunderes ikke ved
afbud til, eller udeblivelse fra hold.

Bero:
Medlemskabet kan sættes på pause, og genoptages uden at betale nyt indmeldelsesgebyr. Pausen træder altid i kraft pr. den 1. i en måned, og skal varsles senest den 15. i måneden før. Oprettelse af bero/pause på samme måde som ved opsigelse, se pkt. 14, a, b & c. Medlemskabspauser oprettes for min. én måned og max. tre måneder. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab på pause i en opsigelsesperiode, og en evt. pause ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

Træning i Centeret:
• Personalets anvisninger skal følges.
• Gulvene i fitnesslokalerne må kun betrædes efter skift til hensigtsmæssige indesko, der ikke afsætter streger eller mærker.
• Madvarer må ikke medtages i hverken fitnesslokaler eller omklædningsrum.
• Kun medlemmer, instruktører og personale må gøre ophold i omklædningsrum og fitnesslokaler. Omklædningsrum skal være forladt senest 15 min. efter fitnesscenterets
lukketid.
• Vis hensyn i omklædningsrum. Lad kameraer og telefoner blive i tasken eller lommen.
• Fotografering i fitnesslokaler kun efter aftale med såvel personalet som de tilstedeværende i lokalet.
• Lokaler, omklædningsrum og inventar skal behandles så skånsomt som muligt.
• Medlemmer/brugere har selv ansvaret for ro og orden, og hæfter for eventuelle ødelæggelser.
• EIC har intet ansvar for glemte eller stjålne ting.

Børn i EIC Fitness:
Medlemmer af EIC Fitness er velkomne til at tage deres børn med til træning.
Børnene må dog ikke lege med, eller opholde sig i, træningsredskaberne.
EIC Fitness henstiller endvidere til, at børn ikke løber rundt i Centeret, eller i øvrigt udviser støjende adfærd.