EIC

Familie PLUS*
(Max 5 personer)

  • Fri adgang til fitnesscenter
  • Holdtræning med stort udvalg
  • Svømmehal (i offentlig åbningstid)
  • Booking af hal 3**
Indmeldingsgebyr: kr. 100,- (Ikke ved onlinekøb)
Depositum for armbånd: kr. 100,-

Al betaling er månedsvis forud. Intet betalingsgebyr ved KORTBETALING.
Ved udsendelse af betalingskort opkræves den aktuelle pris for dannelse af kort samt porto.

Gebyr ved udeblivelse fra tilmeldt hold: kr. 25,-, Årsmedlemskab: 4 dages fratræk

Gebyr ved for sen framelding til tilmeldt hold: kr. 15,-, Årmedlemskab: 2 dages fratræk

Alle medlemskaber kan købes for ét år, mod kontant betaling i Centeret. Rabat: Èn måned gratis!

*Familiemedlemskab kan kun tegnes af personer der har samme postadresse.

**Kun enkeltbookinger á max 2 timer. Der kan højst bookes tre uger frem i tiden. Bookinger skal foretages som forespørgsel i bookingsystemet, med varsel på mindst ét døgn. Man kan prøve med kortere varsel telefonisk. 
På vores bookingportal, Halbooking.dk, ses også vejledning i hvordan man gør. (Se i dette tilfælde bort fra priser). EIC forbeholder sig ret til at afvise forespørgsler, og aflyse eller flytte bookinger, hvis større arrangementer, med kort varsel, nødvendiggør brug af hallen.

Alle der deltager i den lejede tid, skal være medlemmer af fitnesscenteret. Egne bolde, ketchere m.m. skal medbringes, lige som man selv stiller evt. net op, og stiller på plads igen. Der skal altid skiftes til rene indendørssko, inden brug af hallen.