EIC

Persondata-politik

1. Introduktion

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, som vi indsamler hos dig, når du køber et medlemskab eller andre ydelser hos Erritsø Idrætscenter eller via eic.dk (herefter ”os/vi”).

Når du tegner et medlemskab hos os, uanset om dette sker via vores hjemmeside, www.eic.dk (herefter ”Hjemmesiden”), eller fysisk i vores center, indsamler vi en række personoplysninger om dig. Vi er således dataansvarlig for behandlingen af de pågældende personoplysninger.

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger eller denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via

Erritsø Idrætscenter
CVR-nr. 18 38 35 35
Krogsagervej 40
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 22 20
E-mail: mail@eic.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores platforme, f.eks. når du registrerer dig som kunde, opdaterer din profil, køber medlemskaber eller services, eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, test osv. indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Vi kan således, efter omstændighederne, indsamle og behandle følgende oplysninger om dig:

 • navn,
 • fødselsdato,
 • adresse,
 • e-mail,
 • telefonnummer,
 • betalingsoplysninger,
 • IP-adresse,
 • oplysninger om køb på Hjemmesiden, og
 • oplysninger om din brug af og din færden på Hjemmesiden.

Da vores services er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Du har altid mulighed for via din profil at opdatere din e-mailadresse og dit telefonnummer.

I forbindelse med gennemførelsen af et køb, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos vores PCI-certificerede betalingsudbydere. Herfra kan de genanvendes ved køb på vores platforme. Når du anvender et betalingskort på vores platforme, er det kun betalingsudbyderen – og ikke os – som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber medlemskaber eller services, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug.

3. Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser el. tilsvarende for at kunne genkende den.

Hjemmesiden anvender cookies, og der vil derfor blive placeret cookies i din browser, når du besøger Hjemmesiden. Cookies er også personoplysninger, og vi behandler derfor alle oplysninger relateret til cookies i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.

Hvis du ikke ønsker, at Hjemmesiden skal lagre cookies i din browser, kan du på dette link finde nærmere information om, hvordan du sletter eller blokerer for cookies http://minecookies.org/cookiehandtering

Når vi bruger cookies på hjemmesiden, gør vi det med det formål at

 • sikre teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger,
 • foretage trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører og for at
 • foretage målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, vi tror er mest relevante.

Hjemmesiden anvender også cookies fra tredjepartsudbydere, herunder Google Analytics. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Hvad er formålet med vores behandling af personoplysninger?

Vi indsamler og behandler samtlige ovennævnte personoplysninger med det formål, at opfylde vores aftale om medlemskab med dig eller for at gennemføre det køb eller de forespørgsler, som du foretager via Hjemmesiden.

Når vi behandler helbredsmæssige oplysninger om dig, sker dette for at opfylde vores aftale om køb af ydelser ifm. personlig træning,  kostprogram eller massage og således for at sikre, at du får det optimale ud af dit køb og at vores rådgivning/behandling er korrekt.

Vi behandler ligeledes dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig via telefon eller e-mail, hvis der er ændringer i din træning eller kalenderbooking.

For så vidt angår de personoplysninger, som indsamles via Hjemmesiden, indsamles og behandles disse for at give dig den optimale kundeoplevelse og for at kunne

 • identificere dig som bruger,
 • registrere dine køb,
 • levere de services, du har anmodet om, herunder medlemskaber og services købt, og for at
 • forbedre Hjemmesidens funktionalitet og vores service, produkter og tjenester.

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

For at kunne levere vores services til dig, benytter vi os af en række samarbejdspartnere, som i visse tilfælde er databehandlere for os. De databehandlere, vi benytter, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og anvender dem ikke til egne formål.

Vi kan, efter omstændighederne, videregive dine personoplysninger til blandt andet system- og hostingudbydere, analysebureauer, pengeinstitutter og udbydere af betalingsløsning til internethandel via Hjemmesiden.

Vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for databeskyttelse og informationssikkerhed, og at de i øvrigt lever op til relevant lovgivning. Vi anvender kun databehandlere i Danmark, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

6. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed.

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du er medlem i vores center eller har oprettet en bruger på Hjemmesiden. Såfremt din bruger har været inaktiv i 5 år, slettes dine oplysninger automatisk.

Hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være kunde, vil du med det samme blive slettet i vores system. Vi kan dog, af bogførings- og skattemæssige hensyn, være forpligtede til fortsat at opbevare en række af dine personoplysninger i en periode på 5 år herefter, hvorefter de vil blive slettet.

7. Dine rettigheder

Du har, i henhold til gældende databeskyttelsesret, en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger ovenfor i punkt 1.

Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg

Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger

Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

8. Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag, der skal forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

9. Ændringer af persondatapolitikken

Vi kan løbende få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvor dette er muligt, vil vi underrette dig herom via e-mail, såfremt vi foretager væsentlige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.