EIC

Repræsentantskabsmøde

Personlig træning, sport, fitness, EIC, erritsø, badminton

Repræsentantskabsmøde i den selvejende institution ERRITSØ IDRÆTSCENTER

Afholdes tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 18.30, i EIC mødelokale 1.

  • Dagsorden ifølge vedtægterne.
  • Repræsentantskabsmødet er for idrætsforeningerne i Erritsø & Lyng Sogne. 
  • Vedtægter kan fås i Centeret, eller rekvireres på tlf. 75942220.
  • Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være indgivet skriftligt til forretningsudvalget senest 8 dage før mødet.