EIC

Repræsentantskabsmøde

I den selvejende institution Erritsø Idrætscenter

i Erritsø Idrætscenter (Krogsagervej 40, 7000 Fredericia).

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Repræsentantskabsmødet er for idrætsforeningerne i Erritsø og Lyng Sogne.
Vedtægterne kan fås i Centeret, eller rekvireres på tlf. 75 94 22 20.
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være indgivet skriftligt til forretningsudvalget senest 8 dage før mødet.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget Erritsø Idrætscenter