EIC

Gruppe*
uden hold

  • Fri adgang til fitnesscenter
  • Booking af hal 3**

Mulighed for tilkøb af svømmehal + 60/mdr

(Fri adgang i offentlig åbningstid)

Indmeldingsgebyr: kr. 100,- (Ikke ved onlinekøb)
Depositum for armbånd: kr. 100,-
(Ved bortkomst af armbånd betales kr. 50,- for nyt armbånd)

Gruppe*
med hold

  • Fri adgang til fitnesscenter
  • Holdtræning
  • Booking af hal 3**

Mulighed for tilkøb af svømmehal + 60/mdr

(Fri adgang i offentlig åbningstid)

Indmeldingsgebyr: kr. 100,- (Ikke ved onlinekøb)
Depositum for armbånd: kr. 100,-
(Ved bortkomst af armbånd betales kr. 50,- for nyt armbånd)

* Mindst 10 personer der sammen danner en gruppe. En gruppe kan f.eks. være fra samme arbejdsplads, eller samme forening. Dokumentation for betalt medlemskab af foreningen medbringes ved udlevering af armbånd. Betaling kan ske enkeltvis eller samlet (kontant eller PBS). Pr. faktura kun til erhvervskunder.

Al betaling er månedsvis forud. Intet betalingsgebyr ved KORTBETALING.
Ved udsendelse af betalingskort opkræves den aktuelle pris for dannelse af kort samt porto.

Gebyr ved udeblivelse fra tilmeldt hold: kr. 25,-, Årsmedlemskab: 4 dages fratræk

Gebyr ved for sen framelding til tilmeldt hold: kr. 15,-, Årmedlemskab: 2 dages fratræk

Alle medlemskaber kan købes for ét år, mod kontant betaling i Centeret. Rabat: Èn måned gratis!

**Kun enkeltbookinger á max 2 timer. Der kan højst bookes tre uger frem i tiden. Bookinger skal foretages som forespørgsel i bookingsystemet, med varsel på mindst ét døgn. Man kan prøve med kortere varsel telefonisk. 
På vores bookingportal, Halbooking.dk, ses også vejledning i hvordan man gør. (Se i dette tilfælde bort fra priser). EIC forbeholder sig ret til at afvise forespørgsler, og aflyse eller flytte bookinger, hvis større arrangementer, med kort varsel, nødvendiggør brug af hallen.

Alle der deltager i den lejede tid, skal være medlemmer af fitnesscenteret. Egne bolde, ketchere m.m. skal medbringes, lige som man selv stiller evt. net op, og stiller på plads igen. Der skal altid skiftes til rene indendørssko, inden brug af hallen.