EIC

Barn/Teen
(8-14 år)

  • Fri adgang til fitnesscenter
  • Holdtræning (på Barn/Teen-hold)
  • Svømmehal (i offentlig åbningstid)
Indmeldingsgebyr: kr. 100,- (Ikke ved onlinekøb)
Depositum for armbånd: kr. 100,-
(Ved bortkomst af armbånd betales kr. 50,- for nyt armbånd)
OBS: 
Barn/Teen må kun træne på hold. Ingen individuel træning. Dog må 13-14 årige træne alene i kredsløbsmaskiner og/eller i EasyLine-maskinerne.
13-14 årige må også træne i resten af Centeret, SAMMEN med en der har voksen- eller veteranmedlemskab.

Al betaling er månedsvis forud. Intet betalingsgebyr ved KORTBETALING.
Ved udsendelse af betalingskort opkræves den aktuelle pris for dannelse af kort samt porto.

Gebyr ved udeblivelse fra tilmeldt hold: kr. 25,-, Årsmedlemskab: 4 dages fratræk

Gebyr ved for sen framelding til tilmeldt hold: kr. 15,-, Årmedlemskab: 2 dages fratræk

Alle medlemskaber kan købes for ét år, mod kontant betaling i Centeret. Rabat: Èn måned gratis!