EIC

Barn/Teen
(8-14 år)

OBS! DETTE MEDLEMSKAB FINDES IKKE LÆNGERE!

Indmeldingsgebyr: kr. 100,- (Ikke ved onlinekøb)
Depositum for armbånd: kr. 100,-
(Ved bortkomst af armbånd betales kr. 50,- for nyt armbånd)

OBS! DETTE MEDLEMSKAB FINDES IKKE LÆNGERE!

Al betaling er månedsvis forud. Intet betalingsgebyr ved KORTBETALING.
Ved udsendelse af betalingskort opkræves den aktuelle pris for dannelse af kort samt porto.

Gebyr ved udeblivelse fra tilmeldt hold: kr. 25,-, Årsmedlemskab: 4 dages fratræk

Gebyr ved for sen framelding til tilmeldt hold: kr. 15,-, Årmedlemskab: 2 dages fratræk

Alle medlemskaber kan købes for ét år, mod kontant betaling i Centeret. Rabat: Èn måned gratis!